LITUANICA VĖL TAMPA BELLANCA, BET VILTIS IŠLIEKA

Evaldas Pakalnis, aviacijos istorija besidomintis kaunietis, 2013 m. internete aptiko Hawaiian Airlines žinutę, kad 1929 m. laidos Bellanca CH-300 Pacemaker vėl ore. Jis nutarė parašyti orlaivį atrestauravusių dirbtuvių vadovui Joe Pritchard ir pasiteirauti apie hipotetinę galimybę galbūt – kaip nors... kur nors... iš kokių nors Bellancos nuolaužų atkurti Lituanicą. Labai nudžiugo, kai gavo padrąsinantį atsakymą su kontaktais Amerikos lietuvio, kuris kažką panašaus jau daro.

Tai buvo Juliaus Sako kontaktai. Evaldas nedelsdamas, 2013 m. gegužės 28 d., parašė jam laišką: 

Gerb. p. Juliau, jūsų el. pašto adresą gavau iš Joe Pritchard. Gal jūs jau žinote, kad aš ieškau Bellanca CH-300 Pacemaker. Tiesą sakant, aš gyvenu Kaune, netoli senojo aerouosto, į kurį turėjo atskristi Lituanica (Bellanca CH-300 Pacemaker Nr. 688E). Deja, tam nebuvo lemta išsipildyti, ir mums liko tik istorija apie tautos didvyrius.

Aš ieškau Bellanca CH-300 Pacemaker iš kurios noriu atkurti Lituanicą tokią, kokia ji buvo 1933 m. Ketinu atidaryti specialų fondą, panašų į tą, kuriuo naudojosi Steponas Darius ir Stasys Girėnas prieš transatlantinį skrydį. Tačiau aš neplanuoju skrydžio. Norėčiau atkurti tik nedidelę Lietuvos istorijos dalį – tikrą skraidantį lėktuvą.

 Kitą dieną atėjo Juliaus atsakymas:

... Deja, maždaug prieš 6 mėn. turėjau parduoti lėktuvą, nes trūko lėšų jam užbaigti... Šiuo metu N688E yra atkuriamas netoli nuo manęs, bet  nemanau, kad naujasis savininkas sutiktų jį parduoti, nors viskas yra įmanoma...

2016 m. buvusi Juliaus Sako Bellanca, jau visiškai atrestauruota, Oškošo senoviškų lėktuvų parodoje buvo apdovanota diplomu.

Buvusi Juliaus Sako Bellanca Oškošo parodoje – jau visiškai atrestauruota, bet dar su jo išrūpintu Dariaus ir Girėno Bellancos numeriu NC 688E

 

Tačiau Evaldo svajonė įsigyti garsiojo italų kilmės amerikiečių lėktuvų konstruktoriaus trisdešimtųjų metų modelį ir atkurti nedidelę Lietuvos istorijos dalį buvo įstrigusi pradiniame taške, kol apie tai neišgirdo Rolandas Paksas. Pirmoji jo reakcija buvo nustebimas – kodėl Julius norėjo tik užbaigti skrydį, o Evaldas nori tik turėti iš originalo perdarytą Lituanicą? Svajonės turi būti vertos Dariaus ir Girėno – reikia nupirkti vieną iš dar išlikusių Bellancų, pritaikyti ją tolimai kelionei ir, startavus iš Niujorko, atskristi į Kauną be nusileidimo!

- Bet ar tai įmanoma? – suabejojo visi, su kurias Rolandas pasidalino sumanymu.

- Nori – gali. Tai Vytauto Lapėno tiesa, kurią jis įrodė savo gyvenimu.

- Bet...

- Tie, kurie netiki, tikėti neprivalo.

- O jeigu neparduos?

- Jei neparduos, būsime bent pabandę – užbaigė diskusijas Rolandas.

Jis paskambino Juliui Sakui ir po kelių savaičių gavo atsakymą – naujasis savininkas Warren Wright, gyvenantis Kanados šiaurėje, sutinka parduoti Bellancą už 700 000 USD.