Pradinis » Lituanica 2023 » ILGAS KAIP ŠIMTMETIS LITUANICOS LAUKIMAS

ILGAS KAIP ŠIMTMETIS LITUANICOS LAUKIMAS

Sužinoję, kad visų nuostabai ir džiaugsmui 1933 m. liepos 15 d. visiškai pakrautai Lituanicai, pilotuojamai kapitono Stepono Dariaus ir antrojo piloto Stasio Girėno, pavyko atsiplėšti nuo paskutinių Floydo Bennetto pakilimo tako metrų, gerbėjų minia, pasiryžusi laukti sparnuotų lietuvių Aleksoto aerodrome, pradėjo rinktis jau kitos dienos rytą, nors Lituanica turėjo pasirodyti tik po vidurnakčio.

Niekas nesvarstė to, ko nežinojo:

- Kodėl Lietuva nuo 1932 m. liepos 11 d., kai Darius ir Girėnas paskelbė savo pirmąjį atsišaukimą Mes skrisime iš New-Yorko į Kauną! su jais elgėsi taip, tarsi jų iš viso nebūtų.

- Kodėl transatlantinio skrydžio neparėmė, Prezidentas Antanas Smetona, Ministras Pirmininkas Juozas Tūbelis, karo aviacijos pulkininkas leitenantas Antanas Gustaitis ir kiti lakūnai?

- Kodėl nei vienas iš 25 000, susirinkusių sutikti didvyrių, nepaaukojo nei vieno cento, kad Darius ir Girėnas atskristų gyvi?

 

Trijų metų senumo Bellanca CH-300 Pacemaker (gamyklinis Nr. 137) Darius ir Girėnas nusipirko už 3 000 USD. Lėktuvui įsigyti jie paaukojo visą savo turtą, tačiau tai buvo tik dalis sumos, reikalingos transatlantiniam skrydžiui iš Niujorko į Kauną. Kitas lėšas jie tikėjosi surinkti iš patriotiškai nusiteikusių tautiečių, tačiau Amerikos lietuviai neskubėjo aukoti. Kai kurie net netikėjo, kad Darius ir Girėnas skris į Lietuvą, manė, kad tai – puikus būdas pasipinigauti.

Vis dėl to pavyko surinkti apie 10 000 USD.

Starto rizikai sumažinti, pritrūko keičiamo žingsnio propelerio, tačiau pakilti pavyko. Kad pavyktų atskristi į Tėvynę gyviems, – nors ir pavėlavus vieną ar dvi dienas, nors ir su nusileidimu Berlyne, – pritrūko tik radijo ryšio...

 

Po 37 val. 11 min. skrydžio, Lituanicai sudužus prie Soldino, ji ir toliau skrido mūsų mintyse ir širdyse. Skrido tarsi tikėjimas ir, pavėlavusi tik 32 604 dienas, 2022-ųjų kovo 20-ąją raudonai oranžinis lėktuvas, labai panašus į Lituanicą, pasirodė Prienų rajono Pociūnų aerodromo padangėje.

Po ilgo kaip šimtmetis skrydžio, pagaliau Lietuvoje!

 

Kol Lituanica skrido, buvo visko – blogo ir gero, praradome ir vėl atgavome nepriklausomybę...

 

Katastrofos tyrimo akte, pasirašytame aviacijos komisijos pirmininko inžinieriaus pulkininko leitenanto Antano Gustaičio teigta kad:

Katastrofa įvyko dėliai sunkių atmosferinių sąlygų, prie kurių prisidėjo motoro veikimo defektai.

Po dviejų metų Lietuvos sparnuose A. Gustaitis įvardino tai, ką nutylėjo oficialiose tyrimo išvadose, – Darius ir Girėnas žuvo... nes nenusileido laiku.

A. Gustaitis nepaaiškino skaitytojams, kad, įskridę į Vokietijos oro erdvę, jie nenusileido puikiai įrengtame ir apšviestame Berlyno oro uoste, nes nežinojo, kad žemo slėgio sritis, kuri slinko nuo Viduržemio jūros į šiaurę, jau pasiekė Baltijos krantus ir užkirto kelią į Tėvynę.

Nežinojo, nes neturėjo radijo ryšio, kuriam įsigyti pritrūko pinigų...

Mums, Lietuvos lietuviams, kurie skrydžiui nepaaukojo nei cento, pritrūko jėgų prisipažinti, kad Lituanicos katastrofa įvyko dalinai ir dėl mūsų kaltės. Todėl, norėdami likti švarūs, savo kaltę perkėlėme vokiečiams, – tai vokiečiai juos pašovė!

 

Ar tapome per ilgą kaip šimtmetis laukimą geresniais ir išmintingesniais? Ar aukotų Lietuva Dariui ir Girėnui šiandien?

Atsakymas – TAIP.

 

Šiandien projektą Lituanica 2023 jau remia daugiau kaip 300 idėjos brolių. Dauguma jų – Lietuvos lietuviai. Tarp jų ne tik Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai, kiti garsūs žmonės, bet ir Alytaus nakvynės namų gyventojai.

Štai kodėl Dariaus ir Girėno žygis įpareigoja mus kilti ir skristi – už Lietuvą, dėl Lietuvos, Į Lietuvą! Štai kodėl esame pasirengę pagerbti didvyrių atminimą skrydžiu tuo pačiu maršrutu ir tų pačių metų gamybos lėktuvu Bellanca CH-300 Pacemaker.

Mums, lietuvių tautai, labai svarbu, kad kiekvienas save gerbiantis lietuvis taptų projekto Lituanica 2023 dalyviu ir prisidėtų prie Dariaus ir Girėno pagerbimo. Jei tokių atsiras minia, ne mažesnė nei ta, kuri laukė sparnuotų lietuvių Aleksoto oro uoste, galima bus teigti, kad Lietuva gražino skolą tautos didvyriams.

Savo pirmame atsišaukime Mes skrisime iš New-Yorko į Kauną! 1932 m. liepos 11 d. Darius ir Girėnas rašė: ...istoriniam lietuvių žygiui esame paaukoję visą savo turtą ir aukojame visas savo jėgas. Atlikome patys tik tai, ką galėjome. Būtinai reikalingų lėktuvui įrengimų įsigyti patys jau neįstengiame. Tad tikimės, kad tai atlikti mums padės patriotiškai nusiteikę mūsų tautiečiai...

Mes, paaukoję savo turtą, taip pat aukojame visas savo jėgas, kad Bellanca CH-300 Pacemaker taptų Lituanica 2023, kuri, pakilusi Čikagoje, be nutūpimo galėtų perskristi Atlantą ir atskristi į Kauną.

Mes taip pat tikimės, kad tai atlikti mums padės patriotiškai nusiteikę mūsų tautiečiai...

25 000 bendraminčių su simbolinėmis aukomis būtų puiki pradžia...

 

Aukoti nuo 1 iki 9 eurų galima SMS žinute.

Žinutės tekstas: SKRENDU1 (arba 2...9) Vardas Pavardė

Žinutę siųsti nr. 1670

Daugiau informacijos https://www.lituanica2023.info/remejai