Įstaigos tikslai – suburti Lietuvą po Lituanicos sparnu vykdant šią visuomenei naudingą veiklą:

 

  • inicijuoti ir vykdyti daugiaplanį lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą istorijos tyrinėjimą, atkurti autentiškus šios istorijos epizodus;
  • rinkti, atkurti, kaupti, studijuoti ir tirti 1933 m. Lituanicos transatlantinio skrydžio istorinę ir techninę medžiagą;
  • plėtoti visuomenei aktualius nacionalinės aviacijos istorijos, inžinerijos ir techninės veiklos tyrimus;
  • skatinti ir remti kūrybinę bei meninę veiklą, atskleidžiant unikalaus Lituanicos skrydžio per Atlantą istorines aplinkybes bei prasmes;
  • organizuoti kultūrinius, edukacinius bei pramoginius renginius skirtus Dariaus ir Girėno skrydžiui per Atlantą minėti;
  • kaupti lėšas ir finansuoti nacionalinės aviacijos ugdymo projektus (programas);
  • rengti mažosios aviacijos sporto varžybas, įvairius renginius, parodas ir kitas ekspozicijas;
  • įgytas žinias viešinti, kaip edukacinę ir patriotinę skrydžio medžiagą (rengti seminarus, skelbti straipsnius, leisti knygas, kurti spektaklius ir filmus);
  • parengti naują lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno atminimo išsaugojimo ir įamžinimo programą.